Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İç Denetim Yönergesi (Rev.No.: 14)

1.Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tüzüğü gereğince üç ayda bir iç denetime tabi tutulacaktır. Bu maksatla Olağan Genel Kurulda üç asil, üç de yedek olmak üzere Denetim Kurulu üyeleri seçilmiştir.

2. Denetim Kurulu ek’te belirtilen İç Denetim Sorularını üç aylık peryotlarda yapılacak denetimlerinde esas olarak kullanılacak, hazırlanacak rapor denetim sonrası 20 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

yönerge kapak

BD İÇ DENETİM SORULARI_01.09.2018