Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Ş.Md.leri Derneğimizi Ziyaret Etti

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ve Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu, Çankaya Evleri Sorumlusu Murat Saçın, Murat Angın, AB Projeleri Sorumlusu Yalçın Dal ziyaret etti. Derneğimizin ve semtimizin sorunlarının, projelerin ve ortak yapacağımız etkinliklerinin konuşulduğu, semtimizin önemli bölgelerini gösterdiğimiz ziyaret için kendilerine çok teşekkür ediyoruz.#ÇankayaBelediyesi

Bahçelievler’den Bir Anı

Zaman ibresi 1960’lı yılları göstermektedir. Bahçelievler Deneme Lisesi daha emekleme devrini geçirmektedir. Bahçelievler’in adına uygun bir şekilde gerçekten bahçeli evlerle dolu olduğu yıllar…
Okuldan çıkıp pazar yerini geçtiğinizde Çarşı Durağı’na doğru çıkarken köşede alçak bahçe duvarlı bir ev vardır. “Bizim Çocuklar” son zilden sonra o duvarın üstüne ‘tüneyip’ birbirlerini beklerler. 1942 yılı civarında doğum tarihli olan ‘bizim çocuklar’ kimlerdir sizce?
Sayalım; Uğur Mumcu, Taner Berksoy, Uğur Yurdakul, Öcal Beningtan, Kuter Ataç, Tokar Öner, Feridun Özgören, Subutay, Arsın, Tandoğan, Ateş, İhsan, Önder Pekcan ve hatırlayamadığım diğer ‘abilerimiz’…

Ama hatırladığım ve dün gibi gözümün önünden geçen manzara şöyledir:

Taner ve Öcal ellerinde var olmayan hayali bir ipi çevirmekte ve diğerleri de sırayla ip atlamaktadırlar. Bu arada henüz gelmekte olan Uğur hızla aralarına dalıp, ipi ellerinden alarak yukarı doğru kaçmaya başlar! Kalanların hepsi bağrış çığrış içinde peşinden koşup
yakalarlar ve şaka kötek ipi elinden alıp eski yerlerinde tekrar ip atlamaya devam ederler!

Bahsi geçen ev fotoğrafta trafik lambalarının hemen sağında görülememektedir!

Yaşı 50-60’ı geçenler iyi bilirler, o yıllarda Anadoluda seyreden trenler köylerden geçerken köy gençleri trenin yanında koşar ve “gasteeee…gasteeee…” diye bağırırlardı. Çünkü gazete bulmaları ancak böyle mümkün olurdu.
İşte bu durumdan öykünerek ‘bizim çocuklar’ da, Pazar Durağı’ndan dönüp, Çarşı Durağı’na çıkmaya çalışan lebalep dolu troleybüslerin yanında aynı çığırışla koşup dururlardı!

İşin ilginci gazete atan da olurdu hani!…
Yani o dönemde Bahçelievler halkı gençlerinin neşeli ve şakacı hallerini hoşgörüyle karşılayıp katılımda bile bulunurlardı.

Birgün aynı evin duvarında otururken herhalde birileri şikayetçi olmuştur ki polis gelip ‘bizim çocuklar’ı dağıtmaya kalkar. Gençler bacakları yola bakar şekilde oturmaktadırlar. Polisin ısrarını gören ev sahibi ‘amca’ dışarı çıkıp gençlere “Ayaklarınızı bahçeye çevirin bakim” der.
Gençler bacaklarını bahçeye doğru çevirince de, “Bu gençler benim misafirim. Misafirlerimi kovamazsınız! Onlar benim güvercinlerim!..” diyerek polisleri gönderir….

Anı paylaşıcı: Ferhan Özgören