Onursal Başkan Nazif Ceylandağ

Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucusu ve son Olağan Genel Kurulumuzda Onursal Başkan seçilen Nazif Ceylandağ ‘ın özgeçmişi hazırlanarak kendisinin de bulunduğu toplantıda dernek ofisine asıldı. Onursal Başkanımıza sağlıklı ve uzun bir ömür diliyor, yaptığı bütün çalışmalar için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

BAHÇELİEVLER YARDIMLAŞMA
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU20180530_122614-1.jpg

 

Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı 13 Mayıs 2018

BAHÇELİEVLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL  TOPLANTI SONUÇ RAPORU

 1. Açılış ve saygı duruşu,
  Bahçelievler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri toplam 28 üyenin katılımı ile 13.05.2018 Pazar günü saat 12’de derneğin olağan genel kurulunu yapmak üzere toplanmıştır. Toplantı açılışını Dernek Başkanı Nazif Ceylandağ ve Başkan Yardımcısı Bülent Durdu yaparak genel kurula başarı dileklerinde bulunmuşlardır. Sonrasında saygı duruşu yapılarak toplantıya başlanmıştır.
 2. Divan Seçimi,
  Başkan Yardımcısı Bülent Durdu’nun teklifi sonucunda Şevket Özgün Divan Başkanı, Serdar Engindeniz Divan Başkan Yardımcısı, Nuran Albayrak Divan Yazmanı olarak oybirliği ile seçilerek, göreve başlamışlardır.
 3. Yönetim Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
  Yönetim Kurulu Raporu Divan Başkanı tarafından okunmuş, genel kurul tarafından yapılan oylama ile ibra edilmiştir.
 4. Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve İbrası
  Denetim Kurulu Raporu Divan Başkanı tarafından okunmuş, genel kurul tarafından yapılan oylama ile ibra edilmiştir.
 5. Tüzük Değişikliği,
  Tüzük değişikliği konusunda Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğünün 06.2015 gün ve Sayı : 74071012-477.01.02.02-21048 sayılı Tüzük Değişikliği (06-062-098)konulu yazısında belirtilen hususlar öncelikle görüşülerek değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir. Ayrıca üyelerin talep ettikleri tüzük değişiklikleri konulu önergeler Genel Kurul tarafından oylanarak kabulüne karar verilmiştir.

Yeni Dernek Tüzüğünün onaylanmak üzere İl Dernekler Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. Genel Kurula verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiş Nazif Ceylandağ’a Onursal Başkan unvanı  verilmiştir.

 1. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi,
  Dernek Tüzüğü gereğince yedi asıl yedi yedek yönetim kurulu üyesi ile üç asıl ve üç yedek olacak şekilde Denetim Kurulu üyesi için üyelerin isteği alınmış, aşağıda belirtildiği şekilde yeni görev dağılımı belirlenmiştir.

  ASIL YÖNETİM KURULU YEDEK YÖNETİM KURULU
  Sıra Nu. Adı ve Soyadı Sıra Nu. Adı ve Soyadı
  1. Fikret Kenan Paltun 1. Bülent Durdu
  2. Şevket Özgün 2. Makbule Gülhan Akel
  3. Turgay Yalçın 3. Aylin Şahin
  4. Metin Şafak 4. Hacer Pekin
  5. Ebru Yalçındağ 5. Demet Dinçer
  6. Mustafa Tekin 6. Reşat Keskin
  7. Rezzan Çetecioğlu 7. Sema Öztekin
ASIL  DENETİM KURULU YEDEK DENETİM KURULU
Sıra Nu. Adı ve Soyadı Sıra Nu. Adı ve Soyadı
1. Turan Barlak 1. Özlem Okyayuz
2. Fikriye Kalyoncuoğlu 2. Hasan Hüseyin Taşören
3. Serdar Engindeniz 3. Nuran Albayrak

Dilek ve Temenniler
Yeni Yönetim Kurulu seçimi sonrasında üyelerimizden aşağıda belirtilen dilek ve temenniler alınmıştır.
– Dernek ofisi iç düzeninin daha kullanılır hale getirilmesi,
– Kitap toplama kampanyasına devam edilmesi,
-Binanın elektrik işlerinin bitirilmesi,
– Üye sayısının arttırılması için daha fazla zaman ayrılması, gelir getirici çalışmalara öncelik verilmesi, bahar aylarında kermes yapılması,
– Park’a en azından yaz ayları için güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi tahsisinin Çankaya Belediyesinden istenmesi,
– Çankaya Belediyesi ile ortak çalışma protokolü yapılması,
– Sayısı çok az kalmış olan eski Bahçelievler evlerinden birinin Kent Müzesi-Kültür Merkezi olması için Çankaya Belediyesinden talepte bulunulması,
– Bahçelievler Tarihi üzerine Çankaya Belediyesi tarafından basımı yapılacak bir kitap hazırlanması,
– Çiğdemim Derneği, Çayyolu Platformu gibi örnek mahalle dernekleri ile bilgi paylaşımı ile ortak etkinlikler düzenlenmesi,
– Tüzükte geçen komisyonların oluşturulması, çalışmaların bir etkinlik takvimine bağlanması,
– Mahallemizde bulunan Yaş almışların ziyaret edilmesi, önemli günlerde onların davet edilerek etkinlik düzenlenmesi,
– Parktaki Emek-Bahçeli Eski Dostlar Grubunun öncülük ettiği halka açık kütüphanenin aktif hale getirilmesi,
– Zaman zaman tanıtım toplantıları yapılarak yeni üyelere davet gönderilmesi,
– Kitap toplama kampanyası için Bahçelievler 7.Cad.’de kitap toplama kutusu yapılması.
– Mahallelerimiz esnafı ziyaret edilerek kitap değişimi için iş yerlerlerinde yer ayrılmasının talep edilmesi,
– Söyleşi ve etkinlik duyuruları için sosyal medya ve internetin daha etkin kullanılması,
– Metin Oktay Parkı başta olmak üzere mahallelerimizde bulunan anıt ağaçlara derneğimiz tarafından plaket yaptırılması,
– Park içerisinde müzik söyleşileri ve spor müsabakaları gibi etkinlikler düzenlenerek gençlerin derneğe katılımlarının özendirilmesi.

Kapanış

Toplantı birlikte fotoğraf çekimi ve yeni seçilen arkadaşlarımıza başarı dilekleriyle sonlandırılmıştır.